Kalkulátor vyššie čisté mzdy

Ak chcete vypočítať Vašu orientačné výške čistej mzdy, využite nižšie tento "Kalkulátor vyššie čisté mzdy".
Základná verzia (mesačné zúčtovanie)
Rozšírená verzia (ročné zúčtovanie)

Mesačné zúčtovanie

  ZamestnanecZamestnávateľ  
Zdravotné
Nemocenské
Dôchodkové starobné
Dôchodkové invalidné
Úrazové
Poistenie v nezamestnanosti
Garančné poistenie
Rezervný fond
Odvody spolu
Daňový bonus  
Daň z príjmu FO  
Čistý mesačný príjem  
Poistné platené zamestnávateľom