Vývoj vašej mzdy

  • 0

Vývoj vašej mzdy

Kategorie:Novinky

Každoročný vývoj mzdy.
Posledné dáta zaznamenané sú z roku 2018, kedy čistá mzda sa ustálila na 31.516 kč.
V 3. štvrťroku 2018 bola priemerná hrubá mesačná nominálna mzda*) (ďalej len „priemerná mzda“) na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve celkom 31 516 Kč, čo je o 2 458 Kč (8,5 %) viac ako v rovnakom období roku 2017
V 2. štvrťroku 2018 vzrástla priemerná hrubá mesačná nominálna mzda na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 8,5 %, reálne sa ale zvýšila o 6,2 %.
V 2. štvrťroku 2018 bola priemerná hrubá mesačná nominálna mzda*) (ďalej len „priemerná mzda“) na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve celkom 31 851 Kč, čo je o 2 515 Kč (8,6 %) viac ako v rovnakom období roku 2017. Spotrebiteľské ceny sa zvýšili za uvedené obdobie o 2,3 %, reálne sa tak mzda zvýšila o 6,2 %. Objem miezd vzrástol o 10,6 %, počet zamestnancov o 1,9 %.
Proti predchádzajúcemu štvrťroku predstavoval rast priemernej mzdy v 2. štvrťroku 2018 po očistení od sezónnych vplyvov 2,0 %.
Medián miezd (27 236 Kč) vzrástol oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 9,4%, u mužov dosiahol 29 782 Kč, u žien bol 24 514 Kč. Osemdesiat percent zamestnancov poberalo mzdu medzi 12 725 Kč a 51 576 Kč.
V 1. polroku 2018 dosiahla priemerná mzda 31 062 Kč, v medziročnom porovnaní predstavoval prírastok 2 450 Kč (8,6%). Spotrebiteľské ceny sa zvýšili za uvedené obdobie o 2,1 %, reálne sa mzda zvýšila o 6,4 %.
Zdroj: kurzy.cz

Zanechat odpověď

Nejnovější příspěvky

img
img
img