Texty

  • -

Texty

Hlavné prednosti a podrobné informácie „Zlaté penzie“

Aký vysoký budete mať dôchodok priznaný v roku 2016 závisí od dosiahnutých príjmov v rokoch 1986 až 2015 a získanom počte rokov poistenia. Do doby poistenia sa započítavajú všetky celé roky, kedy bolo platené dôchodkové poistenie a náhradné doby poistenia. Náhradné doby poistenia sú napr. štúdium pred rokom 2010, evidencia na ÚP v zákonnom rozsahu, civilná služba, vojenská služba, starostlivosť o dieťa do 4 rokov, poberanie invalidného dôchodku tretieho stupňa, starostlivosť o bezmocnú alebo závislú osobu v súlade so zákonom. Okrem výkonu vojenskej služby, starostlivosti o dieťa alebo starostlivosti o bezmocnú alebo závislú osobu, ktoré sa započítavajú zo 100 %, sa náhradné doby poistenia započítavajú z 80 %.

Nejnovější příspěvky

img
img
img